صفحه ۳۶۰

مشاهده خواهی کرد که آن کس که با تو دشمنی داشته، گویا دوستی بسیار صمیمی است. و البته عاقبت این صفت را جز کسانی که پایداری کنند و آنان که بهره فراوان به آنان داده شده درنمی یابند. و اگر وسوسه ای از شیطان بر تو عارض شد، به خداوند پناه ببر که او شنوائی داناست.

10- و می‎فرماید: ما انت بنعمة ربک بمجنون ‏ و ان لک لاجرا غیر ممنون ‏ و انک لعلی خلق عظیم قلم (68) 2/_4 و تو به فضل خدا دیوانه نیستی، و بی گمان برای توست مزد بی پایان، و تو دارای اخلاقی شگفت نیکو هستی.

11- و می‎فرماید: فاصبر صبرا جمیلامعارج (70)5/ پس صبر کن صبری پسندیده.

12- و می‎فرماید: واصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا ‏ و ذرنی والمکذبین اولی النعمة و مهلهم قلیلامزمل (73) 10/_11 و بر آنچه می‎گویند پایداری کن، و از آنان دوری گزین دوری ای نیکو؛ و مرا با دروغزنان نعمتمند فروگذار و مهلتشان بده اندک .

13- در بحار از امالی شیخ طوسی، به سند خود از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که در بیان ویژگی ها و صفات پیامبراکرم (ص) فرمود:

"آن حضرت نه ناتوان بود و نه پست همت، بزرگوارترین مردم بود در معاشرت و نرمخوترین آنان بود در طینت و سخاوتمندترینشان بود در بخشش، کسی که با او معاشر و همنشین بود وی را دوست می‎داشت و کسی که برای اولین مرتبه با او برخورد می‎کرد تحت تأثیر هیبت وی قرار می‎گرفت، عزت او در بین دو چشمانش بود، توصیف کننده وی می‎گفت: پیش از آن حضرت و پس از وی کسی را همانند وی نیافتم."لیس بالعاجز و لا باللئیم، أکره الناس عشرة، و ألینهم عریکة، و أجودهم کفا، من خالطه بمعرفة أحبه، و من رآه بدیهة هابه، عزه بین عینیه، یقول ناعته: لم أرقبله ولا بعده مثله. (بحارالانوار ‏147/16، تاریخ پیامبر(ص) باب 8، حدیث 3) در متن روایت عریکه به معنی طبیعت و خلق و خوی است.

ناوبری کتاب