صفحه ۳۵۹

بالهایت را بگستر.

7- و می‎فرماید: فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنک الذین لایوقنون روم (30) 60/ پس صبر کن، همانا وعده خداوند حق است و کسانی که یقین ندارند تو را سبک مگردانند.

در بحار آمده است: ترا سبک مگردانند، یعنی کسانی که فاقد یقین هستند چون تکذیب می‎کنند تو را به موضع اضطراب و برخورد سبک نکشانند.بحار الانوار ‏205/16، تاریخ پیامبراکرم (ص)، باب مکارم اخلاقه.

8- و می‎فرماید: و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا ‏ ولا تطع الکافرین و المنافقین... ودع اذاهم و توکل علی الله و کفی بالله وکیلااحزاب (33) 47/_48 در ارتباط با کفار و منافقین ممکن است فکر شود که با فشار می‎توان در دل کسی ایمان ایجاد کرد، ایمان یک امر قلبی است که هر کس باید خودش یک چیزی را بپذیرد. فشار گاهی عقده ایجاد می‎کند که در یک فضای مناسب ممکن است تبدیل به عکس العمل شود، جمهوری اسلامی باید دل مردم را به دست بیاورد، البته اگر کسی دست به توطئه زد و درگیری درست کرد باید جلو او را گرفت و نباید اجازه داد همه چیز را به هم بریزد. (الف - م، جلسه 292 درس) و مؤمنان را بشارت ده که پاداش بزرگی از سوی خداوند در انتظار آنان است، و هرگز کافران و منافقان را پیروی مکن و آزار آنان را فروگذار و برخداوند توکل کن که برای وکالت، خدا کافی است.

9- و می‎فرماید: و لاتستوی الحسنة و لا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم ‏ وما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم ‏ و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم فصلت (41)34/_36 هرگز نیکی با بدیها برابر نیستند، پس بدی را به وسیله خوبی پاسخ بده. آنگاه

ناوبری کتاب