صفحه ۳۵۸

برای کسانی که از شما ایمان آورند رحمت است...

4- و می‎فرماید: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم توبه (9) 128/

بی گمان از میان شما پیامبری برای شما آمد که آسیب های وارده بر شما بر وی گران است، بر (ارشاد و هدایت) شما حریص است و با مؤمنان نرمخو و مهربان است.

در مجمع البیان در ذیل آیه آمده است:

"منظور این است که آسیب هائی که از ناحیه ترک ایمان و دور شدن از خداوند به شما می‎رسد بر وی گران است."مجمع البیان ‏86/3 (جزء 5).

5- و می‎فرماید: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تا اینجا که می‎فرماید: و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین امامافرقان (25) 63/_74 و بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که بر روی زمین به آرامی راه می‎روند و آنگاه که نادانان آنان را طرف سخن قرار دهند در پاسخ سلام می‎گویند... و آنان که می‎گویند: بارخدایا همسران و فرزندان ما را چشم روشنی ما قرار ده و ما را بر پرهیزکاران پیشوا گردان.

و هموار راه رفتن بر زمین یعنی: با آرامش و وقار و بدون فخرفروشی و تکبر راه رفتن.

6- و می‎فرماید: و انذر عشیرتک الاقربین ‏ و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین شعراء (26) 214و215 و اقوام نزدیکتر را راهنمائی کن و برای مؤمنان که تو را پیروی می‎کنند

ناوبری کتاب