صفحه ۳۴۹

6- در وسائل از کتاب "من لایحضره الفقیه" آمده است: از فرمایشات رسول خدا(ص) است که فرمود:

"اطاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست."لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. (وسائل ‏422/11، ابواب امر و نهی، باب 11، حدیث 7)

7- در دعائم الاسلام آمده است:

"از علی (ع) برای ما روایت شده که فرمود: پیامبرخدا(ص) سپاهیانی را به فرماندهی یکی از انصار برای سریه ای اعزام فرمود و به آنان دستور داد که از وی اطاعت کنند، روزی وی بر آنان غضب نمود و گفت: آیا پیامبرخدا(ص) به شما فرمان نداده که از من اطاعت کنید؟ گفتند: بلی، فرمود: پس برای من هیزم جمع آوری کنید، آنان هیزم جمع آوری کردند. گفت: آنها را آتش بزنید، آنان چنین کردند، آنگاه به آنان گفت: در آتش داخل شوید، برخی تصمیم گرفتند که در آن وارد شوند و برخی دیگر دیگران را از آن بازداشتند و گفتند: ما از آتش به نزد رسول خدا(ص) گریخته ایم، و اینچنین با هم گفتگو می‎کردند تا آتش خاموش شد و غضب آن مرد فروکش کرد. این ماجرا به رسول خدا(ص) رسید، آن حضرت فرمود: اگر در آتش وارد می‎شدند تا روز قیامت از آن بیرون نمی آمدند، اطاعت فقط در کارهای پسندیده و معروف است؛ از علی (ع) نیز روایت شده که فرمود: اطاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست."روینا عن علی (ع) أنه قال: "بعث رسول الله (ص) سریة و استعمل علیهم رجلا من الانصار و أمرهم أن یطیعوه، فلما کان ذات یوم غضب علیهم، فقال: ألیس قد أمرکم رسول الله (ص) أن تطیعونی ؟ قالوا: نعم. قال: فاجمعوا لی حطبا فجمعوه، فقال: أضرموه نارا، ففعلوا، فقال لهم: ادخلوها، فهموا بذلک، فجعل بعضهم یمسک بعضا و یقولون: انما فررنا الی رسول الله (ص) من النار، فما زالوا کذلک حتی خمدت النار، و سکن غضب الرجل. فبلغ ذلک رسول الله (ص) فقال: لودخلوها ماخرجوا منها الی یوم القیامة، انما الطاعة فی المعروف. و عن علی (ع) أنه قال: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. (دعائم الاسلام ‏350/1، کتاب الجهاد، فی ذکر ما یجب للامراء و ما یجب علیهم)

ناوبری کتاب