صفحه ۳۴۸

کبراءنا فاضلونا السبیلااحزاب (33) 67/ و گفتند: بارخدایا ما پیشوایان و بزرگانمان را پیروی کردیم و آنان ما را به گمراهی کشاندند.

2- ولا تطیعوا امر المسرفین ‏ الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون شعراء (26) 151/و152 و فرمان اسرافکاران را پیروی نکنید، آنان که در زمین فساد می‎کنند و اصلاح نمی کنند.

3- و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطاکهف (18) 28/ و از کسی که دل او را از یاد خویش غافل کرده ایم و از خواهشهای خویش پیروی کرد و کارش تکروی بود پیروی مکن.

4- در نهج البلاغه در خطبه قاصعه آمده است:

"زنهار! زنهار! از پیروی و اطاعت بزرگترها و رؤسایتان برحذر باشید؛ همانان که به واسطه موقعیت خود تکبر می‎فروشند، و خویشتن را به جهت نسب خود بالاتر از دیگران می‎شمارند، و کارهای نادرست را به خدا نسبت می‎دهند، و به انکار نعمت های خدا برخاستند تا با قضایش ستیز کنند، و آنان که نعمت های خداوند را نادیده می‎گیرند."ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتکم و کبرائکم الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم و ألقوا الهجینة علی ربهم و جاحدوا الله علی ما صنع بهم مکابرة لقضائه و مغالبة لالائه. (نهج البلاغه فیض 785/، لح 289/، خطبه 192)

5- باز در نهج البلاغه آمده است:

"اطاعتی برای مخلوق در معصیت خالق نیست."لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. (نهج البلاغه، فیض 1167/، لح 500/، حکمت 165)

ناوبری کتاب