صفحه ۳۴۴

نظیر این روایت در کنزالعمال نیز از آن حضرت (ع) نقل شده است.کنزالعمال ‏764/5، قسمت افعال، کتاب الخلافة مع الامارة، باب 2، حدیث 14313

28- در مسند زید، از پدرش، از جدش، از علی (ع) آمده است که فرمود:

"وظیفه امام است که بدانچه خدا نازل فرموده حکومت کند، و در میان مردم به عدالت رفتار نماید، پس هنگامی که این گونه عمل کرد وظیفه مردم است که از وی شنوائی و اطاعت داشته باشند، و هنگامی که آنان را فراخواند اجابت کنند. و هر پیشوائی که بدانچه خدا نازل فرموده حکومت نکند، اطاعتی برای او نیست."حق علی الامام أن یحکم بما أنزل الله، و أن یعدل فی الرعیة، فاذا فعل ذلک فحق علیهم أن یسمعوا و أن یطیعوا، و أن یجیبوا اذا دعوا. و أیما امام لم یحکم بما أنزل الله فلا طاعة له. (مسند زید 322/، کتاب السیر، باب طاعة الامام)

29- در صحیح مسلم به سند خود از ابن عباس آمده است که گفت:

"آیه شریفه "یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم" درباره عبدالله بن حذافة بن قیس بن عدی سهمی که پیامبراکرم (ص) او را برای سریه ای اعزام فرموده بود نازل گردید."نزل یا ایها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم فی عبدالله بن خذافة بن قیس بن عدی السهمی، بعثه النبی "ص" فی سریة . (صحیح مسلم ‏1465/3، کتاب الاماره، باب 8، حدیث 1834)

30- باز در همان کتاب به سند خود از ابو هریره از پیامبرخدا(ص) روایت شده که فرمود:

"کسی که مرا اطاعت کند بی گمان خدا را اطاعت کرده و کسی که مرا نافرمانی

ناوبری کتاب