صفحه ۳۴۳

26- در اول کتاب الاموال ابی عبید به سند خود از تمیم داری آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"دین نصیحت و خیرخواهی است. گفته شد: برای چه کسی یا رسول الله ؟ فرمود: برای خدا و برای رسول او و برای کتاب او و برای پیشوایان و برای جماعت مسلمانان."الدین النصیحه. قیل: لمن یا رسول الله ؟ قال: لله و لرسوله و لکتابه و للائمة و لجماعة المسلمین (الاموال 10/)

در این روایت "نصیحت" به معنی اخلاص و برخورد بی ریا و صادقانه است. و بالاترین مراتب اخلاص برای پیشوایان همان اطاعت از آنان و تسلیم آنان بودن در غیر معصیت خداوند است.

27- باز در همان کتاب به سند خود از مصعب بن سعد آمده است که گفت: علی بن ابی طالب (ع) مطالب حقی را بیان نمود و فرمود:

"امام موظف است که بر اساس کتاب خداوند حکم کند و امانت را ادا نماید؛ پس هنگامی که این گونه عمل کرد، بر مردم است که از وی شنوائی و
اطاعت داشته باشند و هنگامی که آنان را فراخواند دعوت او را پاسخ مثبت گویند."یحق علی الامام ان یحکم بما انزل الله و ان یؤدی الامانة، فاذا فعل ذلک فحق علی الناس ان یسمعوا له و یطیعوا و یجیبوا اذا دعا. (الاموال 13/)

ناوبری کتاب