صفحه ۳۴۲

24- باز در همان کتاب در مواعظ علی بن حسین (ع) آمده است:

"امر خدا و اطاعت او و اطاعت کسی که اطاعت او را واجب نموده است را بر همه چیز مقدم دارید، و اموری مانند اطاعت طاغوتها و فتنه فریبنده و چند روزه دنیا را که بر شما وارد می‎شود بر امر خدا و اطاعت او و اطاعت اولی الامر شما مقدم مدارید... پس تقوای الهی داشته باشید و از اصلاح نفس خویش و اطاعت خدا و اطاعت کسی که در راه خدا از او اطاعت می‎کنید استقبال کنید...

و بدانید که هر کس با کسانی که خدا آنان را ولی و رهبر قرار داده مخالفت کند و به غیر دین خدا متدین گردد و در برابر ولی خدا به امور خویش بپردازد، چنین شخصی در آتش شعله وری است که پیکرهای شقاوت پیشه را می‎بلعد."فقدموا أمر الله و طاعته و طاعة من أوجب الله طاعته بین یدی الامور کلها، و تقدموا الامور الواردة علیکم من طاعة الطواغیت و فتنة زهرة الدنیا بین یدی أمر الله و طاعته و طاعة أولی الامر منکم... فاتقوا الله و استقبلوا من اصلاح أنفسکم و طاعة من تولونه فیها... و اعلموا أنه من خالف أولیاء الله و دان بغیر دین الله و استبد بأمره دون أمر ولی الله، فی نار تلتهب تأکل أبدانا غلبت علیها شقوتها... (تحف العقول 254/)

25- در بحار از کتاب مطالب السؤول، از امیرالمؤمنین (ع) روایت نموده که فرمودند:

"جهان آفرینش باغی است که گردش کننده در آن شریعت است، و شریعت سلطانی است که اطاعت آن واجب است. و اطاعت سیاستی است که حکومت به وسیله آن پابرجا می‎شود، و حکومت مدیری است که به وسیله سپاه و لشکر حمایت می‎شود، و سپاهیان یارانی هستند که مال آنها را نگه می‎دارد، و مال رزقی است که مردم آن را گرد می‎آورند، و مردم توده های انسانها هستند که
عدالت آنها را به فرمانبرداری می‎کشاند، و عدالت شالوده ای است که اقوام جهان آفرینش بر آن استوار است."العالم حدیقة سیاحها الشریعة، و الشریعة سلطان تجب له الطاعة، و الطاعة سیاسة یقوم بها الملک، و الملک راع یعضده الجیش، و الجیش أعوان یکفلهم المال، المال رزق یجمعه الرعیة، و الرعیة سواد یستعبدهم العدل، و العدل أساس به قوام العالم. (بحارالانوار ‏83/75 (= چاپ ایران ‏83/78) کتاب روضه، باب 16، حدیث 87) شاید مراد از اینکه فرموده سیاحت کننده آن شریعت است، یعنی شریعت در همه امور زندگی جریان می‎یابد. این روایت بسیار خوبی است، از این جهت که در آن همبستگی جهان آفرینش و شریعت و حکومت و مردم... بیان شده است. (الف - م، جلسه 291 درس)

ناوبری کتاب