صفحه ۳۴۰

ولی امر خویش را با اطاعت پیامبر خویش و اطاعت پیامبرش را با اطاعت خود پیوند داده است. پس کسی که اطاعت ولی امر را ترک کند خدا و رسولش را اطاعت نکرده است."وصل الله طاعة ولی أمره بطاعة رسوله، و طاعة رسوله بطاعته، فمن ترک طاعة ولاة الامر لم یطع الله و رسوله. (کافی ‏181/1، کتاب الحجة، باب معرفة الامام و الرد الیه، حدیث 6)

19- در امالی شیخ مفید به سند خود از عبدالله بن عباس آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"از کسی که خداوند ولایت امر را به وی سپرده اطاعت و شنوائی داشته باشید؛ زیرا او رشته پیوند دهنده اسلام است."اسمعوا و أطیعوا لمن ولاه الله الامر، فانه نظام الاسلام. (امالی 14/، مجلس 2، حدیث 2)

20- در تحف العقول، در رسالة الحقوق امام سجاد(ع) آمده است:

"و اما حق سیاستگر تو به حکومت این است که بدانی تو وسیله آزمایش او قرار گرفته ای و به خاطر سلطنت و حاکمیتی که خداوند به وی بر تو بخشیده او را به وسیله تو آزمایش می‎کند، و باید همواره نظر خیرخواهانه خود را خالصانه به وی ارائه دهی، و با وی دشمنی و لجاجت نورزی؛ بی تردید دست او علیه تو باز است و تو با این کار سبب هلاکت خویش و هلاکت او می‎گردی..."فأما حق سائسک بالسلطان فأن تعلم أنک جعلت له فتنة و أنه مبتلی فیک بما جعله الله له علیک من السلطان، و أن یخلص له فی النصیحة و أن لا تماحکه و قد بسطت یده علیک فتکون سبب هلاک نفسک و هلاکه... (تحف العقول 260/)

نظیر این روایت در خصال در رسالة الحقوق آمده، و ضمن آن آمده است:

"و اما سیاست شوندگان تو به حکومت این است که بدانی اینان به خاطر ناتوانی خویش و قوت تو رعیت تو شده اند، پس واجب است که تو با عدالت با آنان رفتار کنی و برای آنان همانند پدری مهربان باشی. و نادانی آنان را

ناوبری کتاب