صفحه ۳۴

"پیامبرخدا(ص) از طایفه اسلم مردی فرستاد تا روز عاشورابنابر آنچه در تاریخ آمده اولین زمان تشریع روزه در اسلام روز عاشورا - دهم محرم - بوده است که بعدا در ماه رمضان قرار داده شد. (مقرر) در میان مردم اعلام کند تا آنان که روزه نگرفته اند روزه بگیرند و آنان که چیزی خورده اند تا شب امساک نمایند."صحیح مسلم ‏798/2، کتاب صیام، باب من أکل فی عاشورا...، حدیث 1135

8- در وسائل از حماد بن عیسی از عبدالله بن سنان ازمردی روایت نموده که گفت:

"علی (ع) در کوفه در ماه رمضان بیست و هشت روز روزه گرفت، آنگاه هلال مشاهده شد، پس آن حضرت به منادی فرمان داد تا در میان مردم اعلام کند که یک روز روزه قضا بگیرند؛ زیرا ماه بیست و نه روز است."صام علی (ع) بالکوفة ثمانیة و عشرین یوما شهر رمضان فرأوا الهلال فامر منادیا ینادی: اقضوا یوما فان الشهر تسعة و عشرون یوما. (وسائل ‏214/7، ابواب احکام شهر رمضان، باب 14، حدیث 1) البته در صورت صحت این روایت باید گفت: ائمه (ع) مأمور به ظاهر بوده اند. می‎گویند: در زمان مرحوم آیت الله آقا سید محمدباقر شفتی در اصفهان یک سال روز اول ماه مبارک رمضان یوم الشک بوده است و مردم روزه نمی گیرند، پس از 28 روز نیز ماه رؤیت می‎شود و ایشان اعلام می‎کند که مردم روزه خود را افطار کنند، می‎گویند: در آن زمان کریم شیره ای در خیابان و بازار به مردم می‎گفته: برای سلامتی و طول عمر آقا دعا کنید که اگر چهارده سال دیگر حیات داشته باشند تمام زحمت رمضان را از شما برمی دارند! (الف - م، جلسه 164 درس)

9- در ام شافعی به سند خویش از فاطمه دختر امام حسین (ع) آمده است:

"مردی نزد علی (ع) بر رویت هلال رمضان گواهی داد، آن حضرت روزه گرفت - و گمان می‎کنم که گفت: فرمان داد که مردم نیز روزه بگیرند."الام شافعی 80/2

ناوبری کتاب