صفحه ۳۳۷

11- در اصول کافی به سند صحیح از برید بن معاویه، از امام باقر(ع) آمده است که فرمود: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"خداوند عزوجل - به ولی خویش که نفس خویش را در راه اطاعت و خیرخواهی از امام خود به تلاش می‎افکند، نظر نمی افکند مگر اینکه در بهشت برین به همراه ما خواهد بود."قال رسول الله (ص): "ما نظر الله - عزوجل - الی ولی له یجهد نفسه بالطاعة لامامه و النصیحة الا کان معنا فی الرفیق الاعلی (کافی ‏404/1، کتاب الحجة، باب ما امر النبی (ص) النصیحة لائمة المسلمین، حدیث 3)

12- باز در همان کتاب به سند خود از حلبی از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: "کسی که از جماعت مسلمانان جدا گردد و بیعت امام را بشکند، در پیشگاه الهی با دست بریده محشور می‎شود."من فارق جماعة المسلمین و نکث صفقة الامام جاء الی الله - عزوجل - أجذم. (کافی ‏405/1، کتاب الحجه، باب ما أمر النبی (ص) بالنصیحة لائمة المسلمین، حدیث 5)

13- باز در همان کتاب به سند خود از ابی حمزه ثمالی آمده است که گفت: از امام صادق (ع) پرسیدم: حق امام بر مردم چیست ؟ فرمود:

"حق وی بر آنان این است که از وی شنوائی و اطاعت داشته باشند. گفتم: حق مردم بر امام چیست ؟ فرمود: به تساوی بین آنان تقسیم کند و با آنان به عدالت رفتار نماید."سألت أباجعفر"ع": ما حق الامام علی الناس ؟ قال: حقه علیهم أن یسمعوا له و یطیعوا. قلت: فما حقهم علیه ؟ قال: یقسم بینهم بالسویة و یعدل فی الرعیة ... (کافی ‏405/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام علی الرعیة، حدیث 1)

ناوبری کتاب