صفحه ۳۳۰

حضرت (ص) است، که در این صورت این حکم را به هر ولی و پیشوائی که ولایت او طبق دستورات شرع ثابت است می‎توان گسترش داد.

3- در اصول کافی به سند موثق، از ابی یعفور، از امام صادق (ع) روایت شده که پیامبرخدا(ص) در مسجد خیف برای مردم خطبه خواند و فرمود:

"خداوند خرسند کند بنده ای را که سخنان مرا بشنود و به آن گوش بسپارد و در حافظه خود نگاه دارد، و به کسانی که نشینده اند برساند، پس چه بسا حامل فقهی که خود فقیه نیست و چه بسا حامل فقهی که آن را به فقیه تر از خود می‎رساند.

سه چیز است که قلب شخص مسلمان بدان خیانت نمی کند: اخلاص عمل برای خداوند، نصیحت به پیشوایان مسلمین، و همراهی و هماهنگی با جماعت مسلمانان؛ زیرا دعوت آنان از موضعی فراتر همه را در بر گرفته است. مسلمانان برادرند، خونهایشان مساوی است و کوچکترینشان ذمه دیگران را به عهده می‎گیرد، و آنان در برابر دیگران یک دست هستند."نضر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و حفظها، و بلغها من لم یسمعها، فرب حامل فقه غیر فقیه، و رب حامل فقه الی من هو أفقه منه. ثلاث لا یغل علیهن قلب امری مسلم: اخلاص العمل لله، و النصیحة لائمة المسلمین، و اللزوم لجماعتهم، فان دعوتهم محیطة من ورائهم. المسلمون اخوة تتکافئ دماؤهم و یسعی بذمتهم أدناهم، و هم یدعلی من سواهم. (کافی ‏403/1، کتاب الحجة، باب ما امر النبی (ص) بالنصیحة لائمة المسلمین، حدیث 1) در متن این حدیث شریف "لا یغل" از باب غل یغل - با ضمه - به معنی خیانت، و یغل - با کسره - یعنی کسی که دارای ناخالصی و کینه است. و در توضیح جمله: "فان دعوتهم" مرحوم مجلسی در مرآة العقول فرموده: دعوت از ماده دعا و برای "مره" یکبار فراخواندن است، و اضافه به ضمیر مفعولی "هم" شده است یعنی فراخوانی و دعوت پیامبر(ص) آنان را فراگرفت، پس وقتی این نیز داخل جمعیت مسلمانان شود این دعوت شامل او نیز می‎گردد، یا اینکه این ضمیر "هم" فاعلی است یعنی دعوت برخی از مسلمانان برای دیگران شامل او هم می‎گردد. (مرآة العقول ‏325/4 (چاپ قدیم ‏302/1»

ناوبری کتاب