صفحه ۳۲۵

در این فصل برخی از آیات و روایات که بر حقوق متقابل امام و امت دلالت دارد و در آن وجوب تسلیم مردم در برابر امام (رهبر واجد شرایط) و نیز ضرورت اطاعت از وی و کسانی که از سوی او به آنان مسئولیت واگذار شده است را اجمالا یادآور می‎شویم:

[آیات و روایات مسأله ]

1- خداوند متعال می‎فرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم نساء (4)59/ ای مؤمنان خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولی الامر [صاحبان فرمان ] خویش را نیز اطاعت کنید.

پیش از این تفسیر آیه شریفه و معنی "اولی الامر" و جهت تکرار "اطیعوا" را در بخش دوم کتاب، به هنگام ذکر آیه ششم از آیاتی که دلالت بر ولایت پیامبر(ص) و ائمه (ع) داشت و نیز در فصل سوم از بخش پنجم در مقدمه شرح روایت مقبوله عمر

ناوبری کتاب