صفحه ۳۲۲

اولا: بودجه زیادی از بیت المال بی جهت مصرف گردد.

ثانیا: وظایف و مسئولیتها با یکدیگر مخلوط می‎شود و تفکیک آن مشکلاتی را به بار می‎آورد و مردم در مراجعه به آنها سرگردان می‎گردند. ثالثا: خطر تضاد این تشکیلات مشابه در آینده پیش بینی می‎شود و موجب می‎گردد که بیگانگان در آنها نفوذ کرده و یا بر آنها سلطه پیدا کنند؛ و این امر مهمی است که رهبر آینده نگر باید به آن و به آینده آن توجه داشته باشد؛ البته در زمان ما بحمدالله تشکیلات نظامی موجود بسیار مخلص و منزه می‎باشند و مردم ما نیز در حد اعلای ایمان و آگاهی سیاسی به سر می‎برند. و در اینجا نکته ای است شایان دقت.حضرت استاد در دوران قائم مقامی رهبری کرارا لزوم ادغام نیروهای مسلح را به مسئولین وقت تذکر می‎دادند و حتی طرحی در این ارتباط تنظیم و به سران سه قوه ارائه نمودند که مورد استقبال آنان قرار گرفت و قول مساعد دادند که این طرح را عملی نمایند، که سرانجام پس از مدتی چند محور این طرح به تصویب رسید و تشکیلات کنونی نیروهای انتظامی با ادغام نیروهای کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری در یک تشکیلات به وجود آمد. (مقرر)

ناوبری کتاب