صفحه ۳۲۱

و به نظر می‎رسد مناسب این است که تشکیلات اول تحت اشراف وزارت دفاع و تشکیلات دوم زیر نظر وزارت کشور یا قوه قضائیه باشد، به تشکیلات اول نیروی نظامی و به تشکیلات دوم نیروهای انتظامی - یا نام دیگری از این قبیل - می‎توان اطلاق نمود. و ضروری است برای هر یک از این قوا دانشگاههای علمی ویژه ای که کادرهای آنها را تربیت کند ایجاد گردد.

همان گونه که عقل و شرع حکم می‎کند که تشکیلات مردمی ویژه ای به وجود آید که همه مردم را برای دفاع و جنگ آموزش نظامی بدهد و آنان را آماده کند تا به عنوان سپاهیانی داوطلب [بسیج ] در هر شرایط و در هر کجا که بدانان نیاز پیدا شد از اسلام و مسلمین دفاع کنند و در حقیقت پشتوانه ای برای این دو نیرو باشند.

از سوی دیگر برای ساخت انواع اسلحه و ابزار و ادوات نظامی نظیر انواع نارنجکها و توپها و موشکها و زیردریاییها و تانکها و هواپیماها و هلکوپترهای نظامی و... نیاز به ایجاد کارخانه هایی است که زیر نظر یک مدیریت قوی عادل باشد، تا ادوات و وسایل مورد احتیاج نیروهای مختلف قوای مسلحه را تولید کند.

همه اینها و غیر اینها چیزهایی است [که تحت عنوان: واعدوا لهم ما استطعتم ] عقل و شرع بر ضرورت آن حکم می‎کند.

از آنچه در بالا گفته شد روشن می‎گردد که تشکیلات متعدد مسلح که اکنون در زمان ما و در کشور ما وجود دارد مانند: تشکیلات ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب اسلامی، شهربانی، ژاندارمری، نیروهای قضائی و ضابطین دادگستری و... چیزهایی است که بر اساس دو ملاک ذکر شده یعنی: حفظ مرزها و حفظ امنیت داخلی، باید بتدریج در این دو تشکیلات اساسی متمرکز شوند و هر قسمت متناسب با نیاز جامعه در آن سازماندهی شود؛ زیرا تعدد قوای مسلح شبیه به یکدیگر بدون اینکه ارتباط منطقی و کاری با یکدیگر داشته باشند موجب می‎شود که:

ناوبری کتاب