صفحه ۳۱۷

عدالت در همه بلاد و آشکار شدن علاقه مردم نسبت به آنهاست؛ اما مودت و محبت آنها جز با پاکی دلهایشان نسبت به والیان آشکار نمی گردد. و خیرخواهی آنها در صورتی مفید است که با میل خود گرداگرد زمامداران را بگیرند و حکومت آنها برایشان سنگینی نکند، و طولانی شدن زمامداریشان بر مردم ناگوار نباشد.

میدان امید سران سپاهت را توسعه بخش و پی درپی آنها را تشویق کن، و کارهای مهمی را که انجام داده اند برشمار؛ زیرا یادآوری کارهای نیک آنها شجاع را برمی انگیزد و افراد کندکار را به کار تشویق می‎کند. ان شاءالله.

سپس باید زحمات هریک از آنها را به دقت بدانی و هرگز زحمت و تلاش کسی از آنان را به دیگری نسبت ندهی، و ارزش خدمت او را کمتر از آنچه هست به حساب نیاوری؛ و از سوی دیگر شرافت و آبروی کسی موجب نشود که کار کوچکش را بزرگ شماری، و همچنین حقارت و کوچکی کسی موجب نگردد که خدمت پرارجش را کوچک به حساب آوری."فالجنود - باذن الله - حصون الرعیة، و زین الولاة، و عز الدین، و سبل الامن، و لیس تقوم الرعیة الا بهم. ثم لا قوام للجنود الابما یخرج الله لهم من الخراج الذی یقوون به علی جهاد عدوهم، و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکون من وراء حاجتهم... فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک، و انقاهم جیبا، و افضلهم حلما ممن یبطئ عن الغضب و یستریح الی العذر، و یرأف بالضعفاء و ینبو علی الاقویاء و ممن لایثیره العنف و لایقعد به الضعف. ثم الصق بذوی

ناوبری کتاب