صفحه ۳۱۵

پس جهاد سپری است که اجتماع مسلمانان را از نفوذ کفر و مظاهر فساد و فحشای آن مصون نگاه می‎دارد و ترک آن موجب سلطه کفار و ذلت مسلمانان و حقارت آنان می‎گردد. پیش از این نیز بسیاری از آیات و روایات جهاد را در باب سوم کتاب فصل جهاد [جلد اول فارسی ] یادآور شدیم که می‎توان بدان مراجعه نمود.

20- از سفارش امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر درباره رسیدگی به امور سپاهیان و مدارا کردن با آنان و آنچه باید در انتخاب مسئولین و فرماندهان آنان مورد توجه قرار گیرد، اهتمام اسلام به این مسأله مهم مشخص می‎گردد؛ آن حضرت در نامه خویش به مالک اشتر هنگامی که حکمرانی مصر را به وی واگذار می‎کند می‎فرماید:

"اما سپاهیان با اذن پروردگار حافظان و پناهگاه مردم، زینت زمامداران، عزت و شوکت دین، و راههای امنیت اند. قوام مردم جز به وسیله اینان ممکن نیست، از طرفی برقراری سپاه جز به وسیله خراج (مالیات اسلامی) امکانپذیر نمی باشد؛ زیرا با خراج برای جهاد با دشمن تقویت می‎شوند، و برای اصلاح

ناوبری کتاب