صفحه ۳۱۰

کسی متوجه آن نباشد نیست.البته ما گفته ایم، ممکن است برخی دیگر نیز بگویند که این قطعی است، ولی بعضی ها هم ممکن است بگویند این قیاس است، می‎گویند: برخی از اخباریها معتقد بودند که چون امام (ع) بر کفن فرزندش نوشت: اسماعیل یشهد ان لااله الاالله، باید بر کفن اموات نوشت: اسماعیل یشهد ان لااله الاالله. (الف - م، جلسه 286 درس) البته جای تحقیق در این مسأله کتاب سبق و رمایه در کتابهای فقهی است.

15- باز در کتاب در المنثور از بیهقی از فرزند عمر آمده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"به فرزندان خود شنا و تیراندازی، و به زنان خود ریسندگی بیاموزید."علموا ابنائکم السباحة و الرمی، و المراءة المغزل. (درالمنثور ‏194/3)

16- باز در همان کتاب به سند خود از ابی رافع آورده است که گفت: پیامبرخدا(ص) فرمود:

"حق فرزندان بر پدر این است که به وی نوشتن و شنا و تیراندازی یاد بدهد."حق الولد علی الوالد ان یعلمه الکتابة و السباحة و الرمی. (درالمنثور ‏194/3)

17- در کنزالعمال از ابی رافع آمده است:

"حق فرزند بر پدر خود این است که به وی نوشتن و شنا و تیراندازی یاد بدهد و جز روزی پاک و حلال به وی نخوراند."حق الولد علی والده ان یعلمه الکتابة و السباحة و الرمایة، و ان لا یرزقه الاطیبا. (کنزالعمال ‏443/16، قسم افعال، کتاب نکاح، باب 7، حدیث 45340)

در نهج الفصاحة نیز همین مضمون آمده و در آخر آن اضافه فرموده:

"و هنگامی که به بلوغ رسید همسر برای او انتخاب کند."و ان یزوجه اذا بلغ. (نهج الفصاحة 293/، حدیث 1394)

از آن جهت که دفاع از اسلام و کیان مسلمین و کشور و فرهنگ آنان از مهم ترین

ناوبری کتاب