صفحه ۳۰۹

آن را می‎سازد، آن کس که به وسیله آن مجاهدان راه خدا را تجهیز می‎کند، و آن کس که در راه خدابا آن تیر می‎اندازد.

آنگاه فرمود: تیراندازی و سواری کنید، و اگر تیراندزی کنید بهتر از این است که سواری کنید.

و فرمود: هر گونه بازی فرزند آدم باطل است مگر سه چیز: تیراندازی با کمانش، تربیت اسبش، ملاعبه با همسرش، که اینها از موارد حق است؛ و کسی که تیراندازی بداند ولی آن را تداوم ندهد، نعمتی است که آن را کفران کرده است."ان الله لیدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه الذی یحتسب فی صنعته الخیر، و الذی یجهز به فی سبیل الله، و الذی یرمی به فی سبیل الله. و قال: ارموا و ارکبوا، و ان ترموا خیر من ان ترکبوا. و قال: کل شئ یلهو به ابن آدم فهو باطل الاثلاثة : رمیه عن قوسه، و تأدیبه فرسه، و ملاعبته اهله. فانهن من الحق، و من علم الرمی ثم ترکه فهی نعمة کفرها. (درالمنثور ‏192/3)

از اینکه مشاهده می‎شود اسلام در تیراندازی و اسب و شتردوانی شرطبندی را جایز دانسته و بلکه تشویق هم نموده، با اینکه آن را در چیزهای دیگر حرام دانسته، میزان اهمیت اسلام برای آموزش نظامی و آمادگی رزمی مسلمانان برای دفاع و جهاد در راه خدا مشخص می‎گردد.

و آنچه در روایات و فتاوای اصحاب در مورد اسب دوانی و تیراندازی آمده، اگر چه در خصوص مسابقه با اسب و شتر و تیراندازی با کمان است ولی با "القاء خصوصیت" و "تنقیح مناط" [توجه به ملاک و هدف قضیه ] ممکن است پا را فراتر گذاشت و گفت: این حکم بر همه ادوات و وسائل جدید نظامی نیز صادق است. ادوات و وسایلی نظیر انواع هواپیماها و هلکوپترهای نظامی، ناوچه ها و ناوهای دریایی، تانکها و توپخانه ها و خمپاره اندازها و انواع موشکها و... ؛ زیرا واضح است که مناط و ملاک حکم یک چیز تعبدی محض و یک مصلحت غیبی که غیر خداوند

ناوبری کتاب