صفحه ۳۰۸

حضور به هم می‎رسانند، ولی در غیر این موارد شرط بندی قمار و حرام است."ان الملائکة تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش، و ما سوی ذلک فهو قمار حرام. (وسائل ‏349/13، کتاب سبق و رمایه، باب 3، حدیث 3)

و روایات دیگری از این نمونه که در کتابهای فریقین درباره شرط بندی و مسابقه وارد شده است.

13- باز در همان کتاب از کلینی به سند خود، از علی بن اسماعیل بدون ذکر سند از پیامبرخدا(ص) روایت نموده که فرمود:

"سواری و تیراندازی کنید، ولی اگر تیراندازی کنید من بیشتر دوست می‎دارم تا سواری کنید [چون پیاده نظام در همه جا کارایی دارد] آنگاه فرمود: هر گونه بازی مؤمن باطل است مگر در سه چیز: در تربیت اسب، تیراندازی با کمانش و ملاعبه با همسرش، و اینها حق است، همانا خداوند - عزوجل - با یک تیر سه نفر را به بهشت می‎برد: سازنده چوب - تیرهای چوبی - کسی که در راه خدا آن را خریده [و در اختیار آموزش جهاد کنندگان قرار داده ] و آن کس که در راه خدا آن را به سوی هدف نشانه روی می‎کند.

نظیر این روایت از شیخ نیز نقل شده است."ارکبوا و ارموا، و ان ترموا احب الی من ان ترکبوا، ثم قال: کل لهو المؤمن باطل الافی ثلاث: فی تأدیبه الفرس، و رمیه عن قوسه، و ملاعبته امرأته، فانهن حق، الاان الله - عزوجل - لیدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة : عامل الخشبة، و المقوی به فی سبیل الله، و الرامی به فی سبیل الله. (وسائل ‏107/11، ابواب جهاد عدو، باب 58، حدیث 3)

14- در در المنثور، از ابی داود و ترمذی و ابن ماجه و حاکم و بیهقی، از عقبة بن عامر جهنی روایت شده که گفت: شنیدم که پیامبرخدا(ص) می‎فرمود:

"خداوند با یک تیر سه نفر را به بهشت می‎برد: سازنده آن که با هدف خیر

ناوبری کتاب