صفحه ۳۰۳

من شئ فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لاتظلمون انفال (8)60/ آنچه می‎توانید از نیرو و از اسبهای سواری برای مقابله با آنان آماده نمایید، تا با آن دشمن خدا و دشمن خویش و دیگرانی را که شما آنان را نمی شناسید و خدا آنان را می‎شناسد، بترسانید. و آنچه در راه خدا انفاق می‎کنید به صورت کامل به شما باز گردانده می‎شود و شما مورد ستم واقع نمی شوید.

این آیه شریفه نکاتی را در بر دارد که بجاست به آن اشاره ای داشته باشیم:

الف: نیروی نظامی یک ضرورت است؛ زیرا جامعه از افراد و اقوامی که در طبیعت و فکر و خواستها با یکدیگر متفاوتند تشکیل شده و به طور طبیعی بین آنان تضاد منافع و برخورد سنتها به وجود می‎آید، و اگر تجهیزات و نیرو و آمادگی نظامی نباشد طرفین برای هجوم و غلبه بر یکدیگر جرأت می‎یابند.

ب: آنچه در آیه شریفه واجب شده آماده کردن نیرو به مفهوم وسیع آن است، و آن هر چیزی است که به وسیله آن بتوان نظام اسلامی را حفظ و از آن دفاع نمود، با انواع سلاحها و ایجاد دانشگاهها و دانشکده های نظامی و کارخانه های هواپیما و هلکوپترهای نظامی سازی، و تربیت معلمان نظامی و متخصصهای مختلف در فنون مختلف جنگ و کارهای دیگری از این قبیل، و این با اختلاف اوضاع و احوال و زمان و مکان و شرایط متفاوت است. در آیه شریفه که عنوان اسبهای سواری "خیل" آمده بدین دلیل بوده که در آن زمانها اسب قویترین و سریعترین مرکبی بوده که وجود داشته، و برای مرزبانی در سرحدات سواره نظام کارآمدترین نیرو بوده است، و در هر زمان حفاظت از مرزهای اسلامی در نهایت درجه اهمیت است که با پیشرفته ترین تجهیزات باید از آن پاسداری کرد.

ج: مخاطب در آیه شریفه همه مردم هستند نه فقط پیامبر(ص) یا پیشوای

ناوبری کتاب