صفحه ۲۹۶

6- نامه آن حضرت به ابوالحارث بن علقمه اسقف نجران:

"بسم الله الرحمن الرحیم

از محمد پیامبر به اسقف ابی الحارث و سایر اسقف ها و کاهنهای نجران و راهبهای آنان و کسانی که از آنان پیروی می‎کنند.

هر آنچه در اختیار آنان است چه کم و چه زیاد از صومعه و کلیسا و دیرهایشان، همه در اختیار آنان و در پناه خدا و رسول خداست.

هیچ اسقفی از اسقفیت خویش و هیچ راهبی از رهبانیت خویش و هیچ کاهنی از کهانت خویش عوض نمی شود. و هیچ حقی حقوق آنان ضایع نمی گردد، و حاکمیت آنان محفوظ است، و آنچه را دارند از آنان گرفته نمی شود. [و اینان همیشه در پناه خدا و رسول خدا هستند] تا زمانی که به راه نیکی روند و آنچه را با آنان صلح شده به نیکی بپذیرند، نه ستم بپذیرند و نه ستم کنند."بسم الله الرحمن الرحیم من محمد النبی، الی الاسقف ابی الحارث، و اساقفة نجران و کهنتهم، و من تبعهم، و رهبانهم: ان لهم ما تحت ایدیهم من قلیل و کثیر، من بیعهم و صلواتهم و رهبانیتهم، و جوار الله و رسوله. لا یغیر اسقف من اسقفیته، و لا راهب من رهبانیته، و لاکاهن من کهانته، و لایغیر حق من حقوقهم و لاسلطانهم، و لا شئ مما کانوا علیه.

7- معاهده آن حضرت (ص) با نصارای نجران:

"بسم الله الرحمن الرحیم

این چیزی است که محمد نبی فرستاده خدا برای اهل نجران نوشت... پناه خدا و امان محمد نبی، پیامبرخدا شامل حال اهالی نجران و اطراف و اموال و جانها و دینشان، و غائب و حاضر و عشیره و کلیساها و هر آنچه در اختیار آنان است چه کم و چه زیاد می‎باشد. هیچ اسقفی از اسقفیت خویش و هیچ راهبی از

ناوبری کتاب