صفحه ۲۸۲

جهت دوازدهم: برخی ازمعاهده های پیامبر(ص) با کفار اهل کتاب و دیگران

در این فصل مناسب است برخی از عهدنامه های پیامبراکرم (ص) با کفار را برای مزید فایده یادآور شویم و پژوهش گسترده در این موضوع را به کتابهای مفصل که در این زمینه نگاشته شده واگذار نمائیم:

1- عهدنامه ای که پیامبراکرم (ص) بین اهل مدینه نگاشت.

پس از آنکه پیامبر(ص) به یثرب - مدینه - وارد شد یک عهدنامه و پیمان سیاسی در بین آنان به امضاء رساند که ضمن آن روابط انسانی و حقوق متقابل بین مردم مدینه از مسلمانان و یهود و دیگران مشخص شده است. این عهدنامه به عنوان قانون اساسی دولت اسلامی که آن حضرت در مدینه تأسیس فرمود به شمار می‎آید.

در سیره ابن هشام آمده است: "ابن اسحاق گوید: پیامبراکرم (ص) عهدنامه ای بین مهاجرین و انصار و یهود مدینه نوشت و یهودیان را بر دین و اموال خود باقی گذاشت و شرایطی را به نفع و شرایطی را علیه آنان در آن گنجانید که صورت کامل قرارداد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این نامه ای است از محمد پیامبر(ص) بین مؤمنان و مسلمانان از قریش و مردم یثرب و کسانی که از آنان پیروی نموده و ملحق به آنان شده اند و با آنان در جهاد شرکت نموده اند، اینان جدای از سایر مردم یک امت واحده می‎باشند. مهاجرین از قریش بر طبق قراردادها و قوانین اجتماعی خود می‎باشند و دیه های آنها بین خود آنان است و اسیران خود را بر اساس معروف و قسط بین مؤمنان خود آزاد می‎نمایند. و "بنوعوف" بر طبق قراردادها و قوانین اجتماعی خود می‎باشند و دیه های آنها به همان روش نخستین است، هر طایفه ای اسیران

ناوبری کتاب