صفحه ۲۷۱

پیمان شکسته است تا در این جهت با آنان مساوی باشی که طرفین دیگر تعهدی ندارید و خدا پیمان شکنان را دوست نمی دارد.

جهت دهم: مصونیت سیاسی سفرا و نمایندگان

سفرا و فرستادگان سایر دولت ها و امت ها نزد حاکم اسلامی از مصونیت و احترام ویژه ای برخوردار هستند، به گونه ای که به راحتی می‎توانند رسالت خود را ابلاغ کنند و عقاید مخالف خود را با جدیت و صراحت بدون اینکه مرعوب شوند یا زیان و آزاری به آنان رسد ابراز دارند.

[در این رابطه به روایات زیر توجه فرمائید:]

1- در وسائل به نقل از قرب الاسناد از سندی بن محمد، از ابوالبختری ابوالبختری از قضات عامه بوده و برخی گفته اند: "انه کذاب" ولی در روایات ما از او روایت نقل شده است. (الف - م، جلسه 172 درس) از امام صادق (ع)، از پدرش، از پدرانش - علیهم السلام - وارد شده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"فرستادگان و گروگانها کشته نمی شوند."لا یقتل الرسل و لا الرهن. (وسائل ‏90/11، ابواب جهاد عدو، باب 44، حدیث 2)

2- در سیره ابن هشام آمده است که "مسیلمه" به پیامبرخدا(ص) نوشت:

"از مسیلمه رسول خدا به محمد رسول خدا: سلام علیک . اما بعد، من در این کار [رسالت ] با تو شریک شده ام، نصف زمین برای من و نصف زمین برای قریش، ولی قریش قوم تجاوزکاری هستند.

آنگاه دو فرستاده نامه وی را برای آن حضرت آوردند، حضرت به آن دو فرمود: شما چه می‎گویید؟ گفتند: ما نیز همین را می‎گوییم. حضرت فرمود:

ناوبری کتاب