صفحه ۲۶۱

استوار مانید؛زیرا خدا پرهیزکاران را دوست دارد.

در این دو آیه شریفه وفای به عهد از لوازم تقوی شمرده شده است.

11- از "حبه عرنی" روایت شده که امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

"کسی که فردی - ذمی - را بر جانش امان داد آنگاه به وی خیانت کرد [و او را کشت ] من از قاتل بیزار هستم، اگر چه مقتول در آتش باشد."من ائتمن رجلا علی دمه ثم خاس به فانا من القاتل برئ، و ان کان المقتول فی النار. (وسائل ‏51/11، ابواب جهاد عدو، باب 20، حدیث 6)

12- از عبدالله بن سلیمان روایت شده که گفت: از امام باقر(ع) شنیدم که می‎فرمود:

"هیچ کس فردی را که امان او را بر ذمه خویش [بر خون ] گرفته نمی کشد مگر اینکه در روز قیامت پرچمدار خیانت است."سمعت ابا جعفر(ع) یقول: ما من رجل أمن رجلا علی ذمة (علی دمه، خ. ل) ثم قتله الا جاء یوم القیامة یحمل لواء الغدر. (وسائل ‏50/11، ابواب جهاد عدو، باب 20، حدیث 3)

13- از سکونی از امام صادق (ع) روایت شده که گفت: به آن حضرت عرض کردم: معنای این فرمایش پیامبر(ص) که می‎فرماید: کوچکترین آنان ذمه دیگران را به عهده می‎گیرد چیست ؟ فرمود:

"اگر سپاهی از مسلمانان دسته ای از مشرکان را به محاصره خویش درآوردند و یکی از آنان بیاید و بگوید: به من امان بدهید تا با فرمانده شما ملاقات و مذاکره کنم و کوچکترین سرباز مسلمانان به وی امان داد، بر بالاترین رده فرماندهی آنان است که به امان او وفا کند."لو ان جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فاشرف رجل فقال: اعطونی الامان حتی القی صاحبکم و اناظره، فاعطاه ادناهم الامان وجب علی افضلهم الوفاء به. (وسائل ‏49/11، ابواب جهاد عدو، باب 20، حدیث 1)

ناوبری کتاب