صفحه ۲۶۰

6- والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنون (23) 8/ و آنان [مؤمنان ] کسانی هستند که امانتها و عهد خویش را مراعات می‎کنند.

7- و اوفوا بعهدالله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون نحل (16)91/ و به پیمان خدا اگر پیمان بستید وفا کنید و قرارهائی را که با سوگند تأکید کرده اید و خدا را بر آن ضامن گرفته اید نقض نکنید؛ زیرا خدا آنچه را که انجام می‎دهید می‎داند.

8- و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولااسراء (17)34/ به پیمان وفا کنید که از پیمان بازخواست می‎شوید.

اطلاق این آیات شامل معاهدات مسلمانان با کفار نیزمی گردد، علاوه بر اینکه در آیات ذیل بدان تصریح شده است:

9- الاالذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین توبه (9)4/ مگر با مشرکانی که عهد بسته اید و آنان چیزی از شما نکاسته و با کسی علیه شما همدست نشده اند، با اینان عهد خود را تا پایان مدت به سر برید، همانا خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.

10- کیف یکون للمشرکین عهد عندالله و عند رسوله الاالذین عاهدتم عند المسجدالحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله یحب المتقین توبه (9)7/ چگونه برای مشرکان نزد خدا و پیامبرش پیمانی باشد؟ مگر کسانی که نزدیک مسجدالحرام با آنان پیمان بستید، پس تا زمانی که با شما به پیمان استوار ماندند با آنان به پیمان

ناوبری کتاب