صفحه ۲۵۹

خداوند متعال این سوره را با امر به وجوب وفا به همه پیمانها و قراردادها شروع فرموده و تعبیر آیه به گونه ای است که از آن فهمیده می‎شود وفای به عهد از لوازم ایمان است. در آیات بعدی این سوره نیز به مسأله پیمان و قراردادها - چه از ناحیه مسلمانان و چه یهود و نصاری - پرداخته شده است، می‎فرماید:

2- واذکروا نعمة الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنامائده (5)7/ نعمت خداوند بر شما و پیمانی که وی از شما گرفت و شما گفتید شنیدیم و فرمان می‎بریم را، به یاد بیاورید.

3- ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبامائده (5)12/ خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از میان آنان دوازده نقیب برانگیختیم.

4- فیما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیة مائده (5)13/ به خاطر اینکه پیمانشان را شکستند آنان را لعنت نموده و دلهایشان را سخت و تیره ساختیم.

5- و من الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به مائده (5)14/. و از کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم پیمان گرفتیم، پس بهره ای از آن پند آسمانی را که به آنها داده شده است از یاد بردند.

با توجه به آیات فوق می‎توان گفت: سوره مائده سوره پیمانها و قراردادهاست. در آیات شریفه دیگر نیز خداوند سبحان وفای به عهد را از ویژگی ها و صفات مؤمنین برشمرده است، که نمونه ای از آنها را یادآور می‎شویم:

ناوبری کتاب