صفحه ۲۵۴

1- خداوند متعال می‎فرماید: الاالذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین توبه (9) 4/ مگر مشرکانی که با آنان پیمان دارید و آنان از پیمان خود کوتاهی نکرده اند، و با کسی علیه شما هم پیمان نشده اند؛ پس عهد به ایشان را تا هر زمان که وفادار ماندند به پایان ببرید؛ همانا خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.

2- و می‎فرماید: الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان الله یحب المتقین توبه (9) 7/ مگر آنان که نزد مسجدالحرام با آنان معاهده بستید، پس تا آنگاه که بر قرارداد خویش پایدار مانده اند پایدار بمانید؛ همانا خداوند پرهیزکاران را دوست دارد.

در این دو آیه شریفه خداوند متعال وفاداری به معاهده را از آثار و لوازم تقوا برشمرده است.

3- و می‎فرماید: و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم انفال (8) 61/ و اگر برای صلح بال گشودند تو نیز برای آن بال بگشا و توکل بر خدا کن، که او شنوای داناست.

4- در نهج البلاغه آمده است:

"هرگز صلحی را که از طرف دشمن به تو پیشنهاد می‎شود و رضایت خداوند در آن است رد مکن؛ زیرا در صلح، سپاهیان تو استراحت می‎کنند و از غمهای تو کاسته می‎شود، و شهرهای تو امنیت می‎یابد؛ ولی پس از صلح از دشمن بسیار برحذر باش؛ زیرا دشمن بسا به انسان نزدیک می‎شود تا وی را غافلگیر کند، حزم و احتیاط را همواره پیشه خود ساز و در چنین مواردی حسن ظن را کنار بگذار."ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک

ناوبری کتاب