صفحه ۲۴۵

8- در فتوح البلدان بلاذری از آن حضرت (ص) آمده است:

"کسی که به معاهدی ستم روا دارد و چیزی را از اوبخواهد که توان انجام آن را ندارد، من طرف حساب و مدعی او خواهم بود."من ظلم معاهدا و کلفه فوق طاقته فانا حجیجه. (فتوح البلدان 167/)

9- در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر نخعی آمده است:

"دلت را از رحمت به رعیت و محبت و لطف به آنان سرشار گردان، و همانند حیوان درنده ای علیه آنان نباش که خوردن آنان را غنیمت شماری ! زیرا آنان دو دسته اند: یا برادر تو هستند در دین و یا همانند تو هستند در خلقت."و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف بهم، و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم، فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. (نهج البلاغه، فیض 993/، لح 427/، نامه 53)

پس بر حاکم مسلمانان واجب است که نسبت به رعیت و افرادی که در محدوده حکومت او هستند با لطف و محبت و مهربانی رفتار کند اگر چه مسلمان هم نباشند، و بر مسلمانان واجب است که با اخلاق و رفتار اسلامی -انسانی خود هر انسانی را مجذوب خود کنند اگر چه کافر باشد.

10- در روایت آمده است که:

"پیرمرد بسیار مسن از کارافتاده ای که گدائی می‎کرد بر امیرالمؤمنین (ع) گذر کرد، حضرت فرمود: این کیست ؟ گفتند: ای امیرالمؤمنین، این یک مرد نصرانی است. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: تا توان داشت از وی کار کشیدید و اکنون که ناتوان شده رهایش کرده اید؟ از بیت المال خرجی او را بدهید."استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه ؟ انفقوا علیه من بیت المال. (وسائل ‏49/11. ابواب جهاد عدو، باب 19، حدیث 1) برای حق بازنشستگی به این روایت می‎توان استناد نمود؛ اگر کسی عمر خود را در کارخانه، کارگاه و... گذرانده در آخر عمر نمی شود او را به امان خدا رها کرد. (الف - م، جلسه 168 درس)

ناوبری کتاب