صفحه ۲۴۲

مسلمان و رهبری قاطع آن [امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ] این انقلاب شکوهمند به پیروزی رسید، و امید است این افراد فاسق خائن در گوشه و کنار جهان اسلام از تخت های قدرت شیطانی و سلطه طاغوتی به زیر کشیده شده و نظیر گذشتگان آنان به زباله دان تاریخ فرستاده شوند، خداوند ان شاءالله دستهای پیدا و پنهان کفر و دست نشاندگان آنان را از ریشه قطع فرماید، فانظر الی آثار رحمة الله - تعالی - و انتظر رحمته الواسعة .

ولی وظیفه همه مسلمانان است که همت کنند و علیه این سلطه های طاغوتی هر کجا هستند قیام نمایند؛ زیرا خداوند متعال "سرنوشت هیچ ملتی را دگرگون نمی کند مگر اینکه خود زندگی خود را تغییر دهند."

جهت هفتم: زندگی مسالمت آمیز با کفار و حفظ حقوق و حرمت آنان

از آنچه تاکنون گفته شد روشن گردید که حفظ کیان اسلام و مجد و عظمت مسلمانان بستگی به حفظ استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مسلمانان و پرهیز از گرفتار آمدن در دام کفر دارد.

اما این نکته را نیز باید یادآور شد که همه این مطالب، با مدارا کردن با کفار و دعوت آنان به حق و بلکه نیکی و احسان به آنان و تألیف قلوبشان به اسلام منافاتی ندارد؛ بلکه حاکم اسلامی در صورتی که صلاح بداند با رعایت احتیاط و توجه به همه جوانب و جهات و به گونه ای که احیانا غافلگیر نشود، می‎تواند با آنان روابط سیاسی و اقتصادی برقرار کند و در صورت لزوم، معاهده دو طرفه به امضا برساند. [در این ارتباط به آیات و روایات زیر توجه فرمائید:]

1- خداوند متعال پس از امر به تهیه نیرو و کسب آمادگی در برابر کفار می‎فرماید:

ناوبری کتاب