صفحه ۲۴۱

من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین مائده (5) 51/و52 ای مؤمنان، یهود و نصاری را اولیاء خود نگیرید، برخی از آنان اولیاء برخی دیگرند، و هر کس از شما آنان را ولی خویش بگیرد از آنان است، خداوند افراد ستمگر را هدایت نمی کند؛ می‎بینی آنها که در دلهایشان مرض است به سوی آنان [یهود و نصاری ] می‎شتابند و می‎گویند: می‎ترسیم که حادثه ناگواری به ما برسد، امید است که خداوند پیروزی را برای شما آورد یا امر دیگری را مقدر کند، و آنان بر آنچه در دلهای خود پنهان کرده اند پشیمان گردند.

12- یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین ‏ بل الله مولاکم و هو خیرالناصرین آل عمران (3)149/و150 ای مؤمنان، اگر کافران را پیروی کنید شما را به گذشته هایتان بازمی گردانند، پس زیانکار باز خواهید گشت؛ بلکه مولای شما خداوند است و او بهترین یاری کنندگان است.

و آیات بسیار دیگری که از پذیرش ولایت کفار و دوستی با آنان و اطاعت از آنان و اعتماد بر آنان نهی فرموده است.

و شما خواننده گرامی در این آیات شریفه دقت بفرما و ملاحظه کن که چگونه در این زمان مسلمانان به حاکمان و والیان ضعیف النفس و بیماردل گرفتار آمده اند که شخصیت خود و قداست مردم مسلمان کشورهایشان را در برابر بیگانگان می‎شکنند، و کشور و فرهنگ و ذخایر و امکانات متنوع خود را زیر سیطره کفار و صهیونیستها قرار می‎دهند، به این بهانه که می‎ترسند آسیبی به آنان برسد!!

امید است که خداوند پیروزی نزدیکی را برای مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی برساند، همان گونه که در ایران اسلامی با ایمان و استقامت و اتحاد مردم

ناوبری کتاب