صفحه ۲۳۵

و داستانهای دیگری از این قبیل که در فروع کافی آمده است و می‎توان روایات آن را مورد ملاحظه قرار داد، به ویژه داستان جویبر که جدا داستان بسیار شگفت انگیزی است.ر. ک . کافی ‏339/5_347، کتاب نکاح، باب ان المؤمن کفو المؤمنة .

خلاصه کلام و نتیجه

خلاصه کلام اینکه: مسلمانان بر پایه فطرت و وظیفه اسلامی خود همه یک امت هستند، دینشان یکی، خدایشان یکی، پیامبرشان یکی، و کتابشان یکی است. پس واجب است بر همه شهرها و کشورهای آنها تنها یک حکم و یک قانون حکومت کند، و تنها یک سیاست آنها را اداره کند، چنانچه در صدر اسلام این گونه بود.

ولی متأسفانه دشمنان اسلام با القاء تعصبهای باطل و اختلافات نژادی و مادی بین آنان تفرقه انداخته و آنان را متلاشی کردند و آتش جنگ و فتنه را بینشان برافروخته و ایادی خبیث و سرسپردگان ستمگر خود را - که از سوی علمای درباری هم پشتیبانی می‎شدند - بر سر آنان مسلط کردند، و بدین وسیله بر کشورها و فرهنگ و ذخایر مسلمانان چنگ افکندند. پس وامصیبت بر اسلام و مسلمین از این دو شجره خبیثه [فرمانروایان ستمگر و دانشمندان تزویرگر] خداوند مسلمانان را از شر آن دو محفوظ نگه دارد؛ به حق محمد و آله الطاهرین.

اکنون باید مسلمانان درس عبرت بگیرند و از خواب غفلت عمیق خود بیدار شوند و متوجه باشند که دشمن اسرائیلی فرزندان خویش را از اطراف عالم به نام دین و زیر پرچم دین جمع آوری کرده بدون اینکه اختلاف در زبان و رنگ و وطن بین آنان فاصله ایجاد کند، و با همه اینها یک نیرو و قدرتی علیه اسلام و مسلمانان تشکیل شده، و این در شرایطی است که مسلمانان با همه زیادی تعداد و گستردگی

ناوبری کتاب