صفحه ۲۳۴

مهربانی با هم و همراهی با نیازمندان و انعطاف برخی با برخی دیگر، نهایت کوشش را داشته باشند، تا اینکه مصداق فرمایش خداوند متعال باشند که فرمود: "رحماء بینهم" با یکدیگر مهربانی کنید، غمخوار کارهای کسی که از شما از دست می‎رود باشید، چنانچه جماعت انصار در زمان رسول خدا(ص) این گونه بودند."یحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل و التعاون علی التعاطف و المواساة لاهل الحاجة و تعاطف بعضهم علی بعض حتی تکونوا کما امرکم الله - عزوجل - رحماء بینهم. متراحمین، مغتمین لماغاب عنکم من امرهم علی ما مضی علیه معشر الانصار علی عهد رسول الله (ص). (کافی ‏175/2، کتاب ایمان و کفر، باب تزاحم و تعاطف، حدیث 4)

و روایات بسیار زیاد دیگری که از طرق فریقین در این زمینه وارد شده است. و من سفارش می‎کنم که در این باب به داستانها و نکات برجسته عملی که از پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نقل شده مراجعه فرمائید، داستانهایی که از روح برادری و مواسات بین طبقات مختلف مسلمانان و الغاء امتیازات مادی و نژادی که نوعا فرزندان دنیا به آن مبتلا هستند حکایت می‎کند.

و از این موارد است روایتهایی که در مورد ماجراهای زیر وارد شده است:

- داستان تزویج زینب بنت جحش توسط پیامبراکرم (ص) برای زید بن حارثه.

- داستان تزویج ضباعة دختر زبیر بن عبدالمطلب توسط آن حضرت (ص) برای مقداد.

- داستان خواستگاری آن حضرت "ذلفاء" دختر زیاد بن لبید را - که از بزرگان انصار بود - برای جویبر انسان سیاه پوست فقیر.

- داستان خواستگاری محمد بن علی بن حسین (امام باقر(ع" دختر یکی از اشراف را برای منجح بن رباح .

- داستان ازدواج امام زین العابدین (ع) با کنیزی که خود آن حضرت او را آزاد کرده بود.

ناوبری کتاب