صفحه ۲۳۰

"مسلمانان با یکدیگر برادرد، ارزش خونهایشان برابر هم است، و کوچکترین آنان ذمه دیگران را به عهده می‎گیرد."المسلمون اخوة، تتکافئ دمائهم و یسعی بذمتهم ادناهم. (کافی ‏403/1، کتاب الحجة، باب ما امر النبی بالنصیحة لائمة المسلمین، حدیث 1)

10- در روایت دیگری از آن حضرت (ص) آمده است:

"مؤمنان خونهایشان در سطح هم است، و آنان در برابر دیگران یکپارچه و یکدست اند، و کوچکترین آنان ذمه دیگران را به عهده می‎گیرد."المؤمنون اخوة تتکافئ دمائهم، و هم ید علی من سواهم، یسعی بذمتهم ادناهم. (کافی ‏404/1، کتاب الحجة، باب ما امر النبی بالنصیحة لائمة المسلمین، حدیث 2) معنای به ذمه گرفتن کوچکترین آنان این است که: اگریک فرد از مسلمانان به فرد یا گروهی از اهل کتاب یا دیگران که در حال جنگ با اسلام هستند امان پناه داد، امان او محترم است و کسی حق تعرض به وی را ندارد. (مقرر)

11- باز از آن حضرت (ص) در حجة الوداع روایت شده است:

"ای مردم سخن مرا بشنوید و به گوش جان بسپارید، بدانید که هر مسلمان برادر مسلمان دیگر است و مسلمانان با هم برادرند و برای هیچ کس چیزی از برادرش روا نیست مگر آنچه را که با رضا و رغبت خود به وی داده است، پس هرگز به جمع خودتان ستم روا مدارید. بار خدایا من ابلاغ کردم ؟"ایها الناس، اسمعوا قولی و اعقلوه، تعلمن ان کل مسلم اخ للمسلم، و ان المسلمین اخوة فلایحل لامرئ من اخیه الاما اعطاه عن طیب نفس منه، فلا تظلمن انفسکم. اللهم هل بلغت ؟ (سیره ابن هشام ‏251/4)

12- باز از آن حضرت (ص) روایت است:

"همانا خداوند متعال اسلام را دین خود و کلمه اخلاص را زینت آن قرار داده است؛ پس کسی که رو به قبله ما بیاورد و شهادت ما را گواهی دهد و ذبیحه ما را حلال بشمارد، او مسلمان است، برای اوست آنچه برای ماست و علیه اوست آنچه علیه ماست."ان الله - تعالی - جعل الاسلام دینه، و جعل کلمة الاخلاص حسناله، فمن استقبل قبلتنا، و شهد شهادتنا، و احل ذبیحتنا فهو مسلم، له مالنا و علیه ما علینا. (بحار الانوار ‏288/65 (چاپ ایران ‏288/68) کتاب ایمان و کفر، باب 24، حدیث 47)

ناوبری کتاب