صفحه ۲۲۹

7- باز از آن حضرت منقول است که در حجة الوداع فرمود:

"ای مردم، همانا پروردگار شما یکی و پدر شما یکی است، همه شما از آدم و آدم از خاک است. همانا گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. و برای عرب بر عجم فضیلتی نیست مگر با تقوی، هان آیا من رساندم ؟ گفتند: بلی، فرمود: پس حاضران به غائبان برسانند."ایها الناس، ان ربکم واحد، و ان اباکم واحد، کلکم لادم، و آدم من تراب "ان اکرمکم عندالله اتقاکم" و لیس لعربی علی عجمی فضل الابالتقوی، الاهل بلغت ؟ قالوا: نعم، قال: فلیبلغ الشاهد الغائب. (تحف العقول 34/)

8- از امام باقر(ع) منقول است که فرمود:

"پیامبرخدا(ص) روز فتح مکه بر منبر تشریف برده و فرمودند: ای مردم همانا خداوند در میان شما تکبر جاهلیت و تفاخر به پدران را از میان برد، همانا شما از آدم (ع) هستید و آدم از خاک است، همانا بهترین بندگان کسی است که پروای الهی داشته باشد. عرب بودن در حکم پدر نیست [که انسان به آن تفاخر کند] بلکه این تنها زبانی است که با آن سخن گفته می‎شود؛ پس کسی که به خاطر عرب بودن از کارهای نیک خویش بکاهد، حسب و نسب بر وی چیزی را نمی افزاید. همانا هر خونی که در جاهلیت ریخته شده و هر کینه ای که وجود داشته از هم اکنون تا روز قیامت در زیر گامهای من است."صعد رسول الله (ص) المنبر یوم فتح مکة فقال: ایها الناس، ان الله قد اذهب عنکم نخوة الجاهلیة و تفاخرها بآبائها. الاانکم من آدم (ع) و آدم من طین، الاان خیر عبادالله عبد اتقاه. ان العربیة لیست بأب والد، ولکنها لسان ناطق، فمن قصر به عمله لم یبلغه حسبه. الاان کل دم کان فی الجاهلیة او احنة - والاحنة : الشحناء - فهی تحت قدمی هذه الی یوم القیامة . (کافی ‏246/8، (روضه) حدیث 342)

9- از سخنرانی آن حضرت در مسجد خیف نقل شده که فرمود:

ناوبری کتاب