صفحه ۲۲۷

ایمانی و تقوی ارزشی قائل نمی شود.اسلام دینی است جهانی برای همه مردم، و همه مسلمانان یک امت هستند در برابرکفر جهانی، و این کشورها و مرزها یک چیزهای اعتباری است؛ و لذا باید از حق و حقیقت دفاع کرد، از اسلام و توحید دفاع کرد، اگر در مواردی یک عده معدود مانع از رسیدن احکام خدا به مردم و باعث پیشگیری از اجرای احکام الهی شدند باید با آنها مقابله کرد، اگر انسانها در افکار و عقاید با هم پیوند داشته باشند این ارتباط به مراتب قویتر از ارتباطهای ظاهری است. (الف - م، جلسه 167 درس)

[در این ارتباط به آیات و روایات ذیل توجه فرمائید:]

1- خداوند متعال می‎فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم حجرات (49) 13/ ای مردم ما شما را از یک نر و ماده پدید آوردیم و شما را شعبه ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.

2- و می‎فرماید: انما المؤمنون اخوة حجرات (49) 10/ مؤمنان با یکدیگر برادرند.

3- و می‎فرماید: فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین توبه (9) 11/ پس اگر توبه کردند و نماز به پاداشته و زکات پرداختند، برادران شما در دین هستند.

4- و می‎فرماید: ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون انبیاء (21) 92/ همانا این امت شماست امت واحده، و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید.

5- و می‎فرماید: ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاتقون مؤمنین (23) 52/ همانا این امت شماست امت واحده، و من پروردگار شما هستم، پس از من پروا داشته باشید.

بنابر اینکه امت در این دو آیه شریفه به معنی جماعت باشد نه به معنی دین و

ناوبری کتاب