صفحه ۲۲۲

اسلام دعوت کند؛ و چنانچه روشن است امت اسلامی نیز در دعوت و گسترش عدل و اقامه معروف از آن حضرت پیروی نمودند.

7- در قرآن کریم آمده است: قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین یوسف (12) 108/ بگو این راه من است، من و کسانی که از من پیروی کردند به خدا دعوت می‎کنیم از روی بصیرت، و منزه است خدا، و من از مشرکان نیستم.

و آیات و روایات از طرق فریقین در وجوب دعوت به حق و ارشاد افراد نادان و امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حق و عدل بسیار زیاد و فراتر از شمارش است. پیش از این نیز در بحث قضا آیات و روایات بسیار که دلالت بر اهتمام اسلام به قسط و عدل و اقامه حق داشت را یادآور شدیم.

پس برای هیچ مسلمانی جایز نیست که در مقابل طاغیان و ستمگران سکوت کند، بلکه جهادی که عقل و شرع بر ضرورت آن تأکید دارند چیزی جز دفاع از حق و عدالت نیست؛ چنانچه بحث تفصیلی آن در فصل جهاد [جلد اول فارسی ] گذشت.

پس آیه شریفه "و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من ادنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرانساء (4) 75/ شما را چه می‎شود که در راه خدا و در راه مردان و زنان و فرزندان مستضعف که می‎گویند: پروردگارا ما را از این کشوری که مردمش ستمکارند رهائی بخش و از جانب خویش برای ما رهبری پدید آور و از جانب خویش برای ما یاوری قرار ده" مشعر است بر اینکه لزوم قتال در راه گسترش توحید و دفاع از مستضعفین امری است که عقل و فطرت بر ضرورت آن حکم

ناوبری کتاب