صفحه ۲۱۹

و شهادت دهد که او خداوند یکتاست و شریکی برای او نیست و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست.

من تو را به دین خداوند فرا می‎خوانم؛ زیرا من پیام آور خدا بر تمام مردم هستم تا همه زندگان را انذار نموده و حجت را بر کفار اقامه نمایم، پس اسلام بیاور تا سلامت یابی، اگر روی بگردانی گناه مجوس بر عهده توست."بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی کسری،عظیم فارس: سلام علی من اتبع الهدی، و آمن بالله و رسوله، و شهد ان لا اله الاالله وحده لاشریک له و ان محمدا عبده و رسوله. و ادعوک بدعاء الله فانی رسول الله الی الناس کافة فانذرمن کان حیا و یحق القول علی الکافرین، فاسلم تسلم، فان ابیت فان اثم المجوس علیک . (الوثائق السیاسیة 140/، شماره 53)

8- نامه دیگری از آن حضرت به کسری:

"از محمد فرستاده خدا به کسری بزرگ فارس، اگر اسلام بیاوری به سلامت خواهی بود، پس هر کس که شهادت ما را بگوید و رو به قبله ما بیاورد و ذبیحه ما را به خورد در امان خدا و رسول اوست."من محمد رسول الله الی کسری عظیم فارس، ان اسلم تسلم، من شهد شهادتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فله ذمة الله و ذمة رسوله. (الوثائق السیاسیة 143/، شماره 53)

9- نامه آن حضرت (ص) به هرمزان کارگزار کسری. [در خوزستان که پس از فتح اسلام او را به مدینه بردند.]

از محمد فرستاده خدا به هرمزان:

"من تو را به اسلام دعوت می‎کنم، اسلام بیاور تا سلامت یابی."من محمد رسول الله (ص) الی الهرمزان: انی ادعوک الی الاسلام اسلم تسلم (الوثائق السیاسیة 144/، شماره 54)

ناوبری کتاب