صفحه ۲۱۲

ویران ناشدنی، ستونهای آن را زوال ناپذیر، درخت آن را پابرجا، مدت آن را پایدار، جویبارهای آن را پایان ناپذیر و شاخه های آن را شکست ناپذیر قرار داده است."ثم ان هذا الاسلام دین الله الذی اصطفاه لنفسه... ثم جعله لاانفصام لعروته، ولافک لحلقته، ولا انهدام لاساسه، و لازوال لدعائمه، و لا انقلاع لشجرته، و لا انقطاع لمدته، و لاعفاء لشرائعه، و لا جذ لفروعه. (نهج البلاغه، فیض 638/، لح 313/، خطبه 198)

درباره پایان بخش بودن دین اسلام و اینکه حلال محمد حلال است تا روز قیامت، و حرام آن حرام است تا روز قیامت، روایات بسیار زیادی است که در کتب فریقین - شیعه و سنت - می‎توان بدان دست یافت، و در اینجا به ذکر یک نمونه از آن اکتفا می‎کنیم:

9- در صحیحه زراره آمده است که گفت: از امام صادق (ع) در ارتباط با حلال و حرام پرسش کردم فرمود:

"حلال محمد برای همیشه حلال است تا روز قیامت، و حرام وی برای همیشه حرام است تا روز قیامت. جز آن دین دیگری نیست و شریعت دیگری غیر از آن نمی آید."حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامة لا یکون غیره و لا یجئ غیره. (کافی ‏58/1، کتاب فضل علم، باب بدعتها، حدیث 19)

[نامه های پیامبراکرم (ص) به فرمانروایان و پادشاهان ]

در تأیید آنچه گفته شد در این قسمت برخی از نامه های پیامبر(ص) به پادشاهان غیر عرب که در خارج از جزیرة العرب بودند را بر اساس آنچه محدثان و مورخان نگاشته اند به عنوان تیمن و تبرک یادآور می‎شویم، و متذکر می‎گردیم که این نامه ها از کتاب الوثائق السیاسیه این کتاب مشتمل بر عهدنامه های پیامبراکرم (ص) و خلفای راشدین است که توسط محمد حمیدالله گردآوری شده و در سال 1405 ه'.ق در بیروت به چاپ رسیده است. آورده شده، و اگر کسی خواهان تفصیل و اطلاع از منابع

ناوبری کتاب