صفحه ۲۱۱

یلحقوا بهم - و دیگرانی از آنان که به آنان نپیوستند" آمده است:

"برخی گفته اند: این "دیگران" عجم ها و کسانی هستند که به لغت عرب تکلم نمی کنند؛ زیرا پیامبر(ص) برای مردمان عصر خویش و همه کسانی که پس از آن می‎آیند از عرب و عجم مبعوث شده است.

این مطلب از فرزند عمرو سعید بن جبیر نیز نقل شده است و روایتی به همین مضمون از امام جعفر صادق (ع) است.

در روایت دیگری آمده که پیامبراکرم (ص) این آیه را تلاوت فرمود، یکی از اصحاب گفت: اینان چه کسانی هستند؟ آن حضرت دست خود را بر کتف سلمان گذاشت و فرمود: اگر علم در ثریا باشد مردانی از اینان بدان دست خواهند یافت."مجمع البیان 284/5

7- باز در همان کتاب در تفسیر سوره احزاب آمده است:

"در حدیث صحیح از جابر بن عبدالله از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود: مثل من در میان انبیاء همانند کسی است که خانه ای را بنا کرده و بسیار زیبا آن را به کمال رسانده و فقط جای یک خشت در آن خالی است، هر کس در آن خانه وارد می‎شود و به آن نگاه می‎کند می‎گوید: چقدر زیباست فقط جای این یک خشت (آجر) خالی است، آن حضرت (ص) فرمود: من جایگاه این خشت هستم که با آمدن من رسالت پایان پذیرفت.

این روایت را مسلم و بخاری نیز در کتابهای صحیح خود آورده اند."مجمع البیان 362/4

8- در نهج البلاغه آمده است:

"بدانید که این اسلام دین خداست که خداوند آن را برای خویش برگزیده است... آنگاه رشته آن را ناگسستنی، حلقه های آن را ناگشودنی، پایه آن را

ناوبری کتاب