صفحه ۲۱۰

3- و می‎فرماید:

"هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون توبه (9)33/ اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا وی را بر همه ادیان پیروز گرداند اگر چه مشرکان را ناخوش آید."

4- و می‎فرماید:

"وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیئا، و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون نور (24) 55/ خداوند به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‎دهند وعده داده است که آنان را در زمین حکومت بخشد، آن گونه که پیشینیان آنان را نیز حکومت بخشید. و نیز وعده فرموده که آئینی که خود برای آنان برگزیده است را به حاکمیت رساند، و پس از ترسی که بر آنان مستولی شده آرامش و ایمنی به آنان بخشد. در چنین شرایطی آنان فقط مرا می‎پرستند و به من هیچ شرک نمی ورزند، و کسی که پس از این کفر بورزد از فاسقان است."

5- و می‎فرماید:

"ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شئ علیمااحزاب (33) 40/ محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه او فرستاده خدا و پایان بخش پیامبران است؛ خداوند به همه چیز داناست."

6- در مجمع البیان در تفسیر سوره جمعه ذیل آیه شریفه "و آخرین منهم لما

ناوبری کتاب