صفحه ۱۹۶

5- باز در همان کتاب به سند خود از علی بن موسی الرضا(ع) آمده است:

"بدهکار اگر قرض گرفت یا قرض خواست - برای مصارف حق - یک سال به وی مهلت داده می‎شود، اگر توان پرداخت یافت [که می‎پردازد] و الاامام از بیت المال قرض او را می‎پردازد."المغرم اذا تدین او استدان فی حق اجل سنة، فان اتسع و الاقضی عنه الامام من بیت المال. (اصول کافی ‏407/1، کتاب الحجة، باب ما یجب من حق الامام، حدیث 9)

6- در خبر موسی بن بکر آمده است که گفت: ابوالحسن [امام رضا(ع)] فرمود:

"کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانه و خانواده خود برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد، به عهده خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند؛ پس اگر مرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد، و اگر نپردازد گناه آن به عهده اوست؛ همانا خداوند - عزوجل - می‎فرماید: "انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها" تا آنجا که می‎فرماید: "و الغارمین" بدهکاران؛ و این شخص فقیر، مسکین و بدهکار است."من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله، فان غلب علیه فلیستدن علی الله و علی رسوله (ص) مایقوت به عیاله. فان مات و لم یقضه کان علی الامام قضاؤه، فان لم یقضه کان علیه وزره. ان الله - عزوجل - یقول: "انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها" الی قوله: "و الغارمین" فهو فقیرمساکین مغرم. (وسائل ‏91/13، ابواب دین، باب 9، حدیث 2)

ناوبری کتاب