صفحه ۱۹۳

وجوب رسیدگی به امور بینوایان، بیوه زنان، ایتام و از کارافتادگان توسط امام و کارگزاران وی از مباحثی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.

[در این زمینه به ذکر روایاتی اکتفا می‎کنیم:]

[گزیده ای از روایات در این مسأله ]

1- در اصول کافی به سند خود ازسفیان بن عیینه، از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود:

"پیامبرخدا(ص) فرمود: من نسبت به هر فرد مؤمن سزاوارترم و پس از من علی (ع) نسبت به وی سزاوارترین است.

کسی به آن حضرت [امام صادق (ع)] عرض کرد: معنای این سخن چیست ؟ فرمود: معنای فرمایش پیامبر(ص) این است که کسی که بدهکاری و یا عائله ای را از خود به جای گذاشته [و از دنیا رفته رسیدگی به آن ] بر عهده من است، و کسی که مالی را از خود به جای گذاشته از آن ورثه اوست؛ پس در صورتی که کسی مالی ندارد بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی

ناوبری کتاب