صفحه ۱۸۹

به وی ارائه داد، محمد نیمی از آن را گرفت و نیم دیگر را به وی واگذار کرد. عمرو چون نیمی از اموال را ازدست رفته دید گفت: ای محمد، آیا مطلبی را بگویم ؟ گفت: هر چه می‎خواهی بگو. گفت: لعنت بر روزی که در آن روز از سوی پسر خطاب والی باشم..."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ‏43/12

ناوبری کتاب