صفحه ۱۸۱

سلاحهائی که در مقابله با مسلمین از آنان استفاده نشده نگردند و از مصادره اموال او چه آنها که در منزل وی بوده یا خارج از آن نهی فرمود، و دستور فرمود که همه اموالی که عثمان به دیگران واگذار کرده بود بازگردانده شود هر جا که مال یا صاحبان مال یافت شود.

چون این خبر به عمرو بن عاص رسید- او در آن هنگام در "ایله" یکی از توابع شام بود، وی هنگام شورش مردم بر علیه عثمان به آنجا رفت و اقامت گزید- به معاویه نوشت: هرکاری می‎خواهی بکن؛ زیرا پسر ابوطالب تمام دارائی تو را از تو خواهد گرفت همان گونه که پوسته عصا از آن جدا می‎شود."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 269/1

30- مسعودی در مروج الذهب می‎نویسد:

"علی (ع) املاکی را که عثمان به اقطاع جماعتی از مسلمانان درآورده بود بازپس گرفت و آنچه را در بیت المال بود بین همه مسلمانان تقسیم می‎کرد و کسی را بر کسی برتری نمی داد."مروج الذهب 4/2

31- در دعائم الاسلام آمده است:

"از علی (ع) روایت شده که چون مردم با وی بیعت کردند دستور فرمود آنچه از اموال و اسلحه که در منزل عثمان است و آنچه از اموال مسلمانان که در اختیار او بود همه را تصرف کنند، و آنچه مال شخصی عثمان بود برای ورثه وی باقی گذارند."دعائم الاسلام ‏396/1، کتاب الجهاد.

32- باز در همان کتاب آمده است:

"از آن حضرت (ع) برای ما روایت شده که پس از بیعت مردم با وی آن حضرت برای مردم خطبه خواند و ضمن آن فرمود: آگاه باشید که همه زمینهائی

ناوبری کتاب