صفحه ۱۷۹

آورده است.ان امرأتین اتتا علیا(ع) عند القسمة احداهما من العرب و الاخری من الموالی، فاعطی کل واحدة خمسة و عشرین درهما و کرا من الطعام، فقالت العربیة : یا امیرالمؤمنین، انی امراءة من العرب و هذه امراءة من العجم ! فقال علی (ع): انی والله لااجد لبنی اسماعیل فی هذا الفئ فضلا علی بنی اسحاق. (الغارات ‏69/1؛ وسائل ‏81/11، ابواب جهاد عدو، باب 39، حدیث 4؛ شرح ابن ابی الحدید ‏200/2)

28- در شرح ابن الحدید آمده است:

"محمد ابن ابی یوسف مدائنی از فضیل بن جعد نقل می‎کند که: مهم ترین عامل در کوتاه آمدن عرب از یاری امیرالمؤمنین (ع) مسأله مال بود، آن حضرت شریف را بر غیر شریف و عرب را بر عجم ترجیح نمی داد، و با رؤسا و فرمانروایان قبایل آن گونه که پادشاهان رفتار می‎کردند رفتار نمی کرد، و هرگز درصدد جذب افراد به خود نبود. ولی معاویه درست برخلاف آن حضرت بود. به همین جهت مردم علی را رها کرده و به معاویه پیوستند."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 197/2 معلوم می‎شود ارزشها از همه چیز مهم تر است و الاامیرالمؤمنین (ع) می‎دانست که اگر پول بریزد و ریخت و پاش کند مریدهای معاویه و حتی خود معاویه را می‎توانست به خود جلب کند، ولی از مال کی و چگونه ؟ (الف - م، جلسه 282 درس)

29- در نهج البلاغه در مورد بازگرداندن قطایع عثمان [زمینهای بیت المال که عثمان قطعه قطعه می‎کرد و به اطرافیان خود می‎بخشید] آمده است:

"به خدا سوگند اگر موردی را بیابم که با آنان زنان به ازدواج درآمده و کنیزکان خریداری شده اند، آن را هم بازمی گردانم. زیرا گشایش در عدالت است و کسی که عدالت بر وی سنگین باشد ستم بر وی سنگین تر است."والله لووجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق. (نهج البلاغه، فیض 66/، لح 57/، خطبه 15)

ناوبری کتاب