صفحه ۱۷۵

گوید: این سخن به گوش دختر آن حضرت رسید، عرض کرد: ای امیرمؤمنان، من دختر و پاره تن شما هستم، چه کسی سزاوارتر از من است که از این گردنبند استفاده کند؟ امیرالمؤمنین (ع) فرمود: ای دختر علی بن ابی طالب، از حق منحرف مشو، آیا همه زنان مهاجرین در مثل این عید، خود را با چنین گردنبندی می‎آرایند؟ علی بن ابی رافع گوید: آنگاه آن را از وی گرفته و به جای آن بازگرداندم."یا بنت علی بن ابی طالب، لا تذهبن بنفسک عن الحق، أکل نساء المهاجرین تتزین فی هذا العید بمثل هذا؟ (تهذیب الاحکام ‏151/10، کتاب الحدود، باب زیادات، حدیث 37؛ و وسائل ‏521/18، ابواب حد سرقت، باب 26، حدیث 1) این داستان درس بزرگی است برای زنان و دختران و تمام منسوبین و نزدیکان به قدرت اسلامی که حتی در عاریه گرفتن چیزی از اموال بیت المال با قید ضمانت آنگاه مجازند که امکان آن برای تمام افراد محروم جامعه نیز فراهم باشد، در غیر این صورت از قدرت و موقعیت خود سوء استفاده نمودن حساب می‎شود. (مقرر)

20- در کنزالعمال از علی (ع) آمده است:

"برای خلیفه مسلمین بیش از دو کیل آرد - دو قسمت - جایز نیست، با یکی زندگی خود و اهل و عیالش را اداره کند و دیگری را به دیگران بخوراند [برای میهمانان و کسانی که بر وی وارد می‎شوند غذا تهیه کند، و به نیازمندان بخشش نماید.]"لایحل للخلیفة من مال الله الاقصعتان: قصعة یأکلها هو و اهله، و قصعة یطعمها. (کنزالعمال ‏773/5، کتاب الخلافة مع الامارة، باب 2، حدیث 14348)

21- باز در همان کتاب از علی (ع) آمده است که فرمود:

"از پیامبرخدا(ص) شنیدم که می‎فرمود: برای خلیفه از مال خدا جز دو قسمت جایز نیست، قسمتی را خرج خود و عیالش کند و قسمتی را در دست مردم قرار دهد."سمعت رسول الله (ص) یقول: لا یحل للخلیفة من مال الله الاقصعتان: قصعة یأکل منها هو و اهله، و قصعة یضعها بین یدی الناس (کنزالعمال ‏773/5، کتاب الخلافه مع الامارة، باب 2، حدیث 14349)

ناوبری کتاب