صفحه ۱۷۲

15- باز در همان کتاب آمده است:

"و در میان گفتگوها شنیدم که شبی عمروعاص بر امیرالمؤمنین (ع) در بیت المال وارد شد. آن حضرت چراغ را خاموش کرد و در نور ماه نشستند و فرمود: بدون استحقاق و نیاز، استفاده از چراغ بیت المال جایز نیست."و سمعت مذاکرة انه دخل علیه عمرو بن العاص لیلة و هو فی بیت المال، فطفی السراج و جلس فی ضوء القمر، و لم یستحل ان یجلس فی الضوء من غیر استحقاق. (مناقب ابن شهرآشوب ‏377/1)

16- در تعلیقات احقاق الحق به نقل از کتاب مناقب مرتضویه آمده است:

"امیرالمؤمنین علی (ع) یک شب در بیت المال چگونگی تقسیم اموال را می‎نوشت، طلحه و زبیر بر وی وارد شدند آن حضرت چراغی را که در پیش رو داشت خاموش کرد و دستور فرمود تا چراغ دیگری از منزل آن حضرت آوردند، از آن حضرت (ع) علت آن را پرسش کردند، فرمود: روغن آن از بیت المال است و سزاوار نیست که در پرتو آن با یکدیگر گفتگو کنیم."کان امیرالمؤمنین علی (ع) دخل لیلة فی بیت المال یکتب قسمة الاموال فورد علیه طلحة و زبیر فاطفاء السراج الذی بین یدیه و امر باحضار سراج آخر من بیته فسألاه عن ذلک فقال: کان زیته من بیت المال لاینبغی ان نصاحبکم فی ضوئه. (احقاق الحق ‏539/8)

17- در مناقب نیز در فضایل امیرالمؤمنین (ع) از تاریخ طبری از ابن مردویه نقل می‎کند که:

ناوبری کتاب