صفحه ۱۶۷

مسلط می‎شود، لازم است آن را مورد ملاحظه و مطالعه قرار داده و همیشه فراروی خود قرار دهد و از آن عبرت گیرد.

ابن ابی الحدید در شرح این خطبه می‎نویسد:

"و اما اینکه فرمود: "در ظرفی سرپوشیده" داستان این است که اشعث بن قیس نوعی از حلوا که بسیار با سلیقه آن را تهیه کرده بود به آن حضرت (ع) هدیه کرد، ولی امام (ع) از اشعث ناخشنود بود، همان گونه که اشعث از امام ناراضی بود و گمان می‎کرد که با این کار می‎تواند به اهداف دنیائی خود برسد، و امام (ع) به این هدف اشعث پی برده بود و به همین جهت هدیه او را نپذیرفت، و اگر این گونه نبود هدیه او را می‎پذیرفت؛ زیرا پیامبراکرم (ص) هدیه را می‎پذیرفت و علی (ع) نیز هدیه گروهی از اصحاب خویش را پذیرفته بود. و یک روز یکی از اصحابی که با آن حضرت مأنوس بود به مناسبت عید نوروز آن حضرت را برای صرف حلوا دعوت نمود، حضرت از آن حلوا تناول کرد و فرمود: به چه مناسبت این حلوا را تهیه نمودی ؟ گفت: به خاطر روز نوروز، آن حضرت خندید و فرمود: نورزوا لنا فی کل یوم ان استطعتم، چه خوب بود اگر هر روز را بر ما نوروز می‎کردید."شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ‏274/11

13- در شرح ابن ابی الحدید آمده است:

"معاویه از عقیل داستان آهن گداخته را پرسید، عقیل گریه کرد و گفت: من در ابتدا ماجرای دیگری از آن حضرت برای تو می‎گویم آنگاه پاسخ پرسشت را می‎دهم: یک روز برای حسین فرزند آن حضرت مهمان آمد، حسین یک درهم قرض کرد و با آن نان خرید آنگاه به خورش احتیاج داشت به قنبر خادمشان گفت، قنبر در یکی از ظرفهای عسلی را که از یمن برایشان آورده بودند باز کرد و

ناوبری کتاب