صفحه ۱۶۴

نیست، والله العالم بالامور.

12- باز در نهج البلاغه آمده است:

"به خدا سوگند اگر شب را بر روی خارهای "سعدان" بیدار به سر برم و یا در غل و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال آنان را غصب نموده باشم.

چگونه به کسی ستم روا دارم، آن هم برای جسمی که تار و پودش به سرعت به کهنگی می‎گراید و مدتها در میان خاکها می‎ماند؟!

به خدا سوگند "عقیل" برادرم را دیدم که به شدت فقیر شده بود و از من می‎خواست که مقدار یک صاع از گندمهای شما را به او ببخشم، کودکانش را

ناوبری کتاب